Mun hari pina marimis  atawa hujan barintik pakacil wan makacil bahati – hati pian mun lalu di parak urang mambangun jumbatan layang atawa fly over , sabab puluhan urang sudah tarabah wan  tadangsar basapida mutur . nang jadi ukaranya pakacilai jalannya licin banar karna bayu hujan bacampur wan tanah . Ujar warga di muka jalan tunjungmaya nang paling rancak urang rabah  wan tadangsar pas maningkung handak baputar matan arah muka polresta  banjarmasin handak manuju kadalam kota. Ujar warga nang rancak ada dimuhara jalan  tunjung maya ngitu rabahnya sapida mutur ngitu akibat jalan licin cukup mangalihakan wan merasahakan warga wan pangguna jalan . 

Amun hari panas badabu disakitar pambangunan jumbatan layang munhari hujan licin wan pina licak jadi ngalihai jar sabahagian warga pangguna jalan . Balum tadangar pang ada nang mati akibat kacilakaan disakitar pambangunan jumbatan layang ngitu tapi mun baluka- luka sudah kada saikung dua,salah saikung pangguna jalan nang tabiasa balalu lalang disakitar situ. Tapi kada mahadang ada nang mati kalo lah hanyar diparhatiyakan olih pamarintah, polisi wan pihak nang manggawi paroyek jar pangguna jalan,  nang sambil maitihi urang nang babaya kawa babangun imbah rambah di jalanan licin bakas hujan disakitar jumbatan layang nang rahatan dibangun