Baisukan tadi pakacilai wan makacilai umanya dirumah ulun suruh manukar haliling, napa mun liur ulun nangkaya urang mangidam haja , apalagi imbah mandangar bubuhan kakawalan ulun dangar pina katuju banar mahaliling ( bacari haliling ka pahumaan atawa ka baruh). Rarampahnya mun mamasak haliling kada ngalih wan kada banyak jua jar umanya dirumah, umpamanya haja nangkaya sahang, bawang,habang, putih ,uyah, wan lainnya.

Mun sudah masak haliling tadi nyaman banar tipang lauk makan sambil mangucup daging haliling . Mun manukar haliling kada larang jua pang haraganya paling lima ribu rupiah satakaran cuntang sabun palastik jar umanya mamadahi, mun mancari saurang kalo ngalih wan kada kulihan,mmalah batis bisa balancat kalawasan barandam dibanyu…ayu makan iwak haliling

Marhaban Ya Ramadan 1442 H